فال حافظ

فال حافظ

گلبن عيش مي دمد ساقي گلعذار کو
هر گل نو ز گلرخي ياد همي کند ولي
مجلس بزم عيش را غاليه مراد نيست
حسن فروشي گلم نيست تحمل اي صبا
شمع سحرگهي اگر لاف ز عارض تو زد
گفت مگر ز لعل من بوسه نداري آرزو
حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است
باد بهار مي وزد باده خوشگوار کو
گوش سخن شنو کجا ديده اعتبار کو
اي دم صبح خوش نفس نافه زلف يار کو
دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو
خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو
مردم از اين هوس ولي قدرت و اختيار کو
از غم روزگار دون طبع سخن گزار کو

تعبیر فال : راه پیشرفت و ترقی برای تو باز است. فقط باید جرأت داشته باشی و اراده ای محکم. بهتر است به پند و اندرز بزرگان و دوستان گوش فرا دهی. به امید خدا، به آرزوی خود خواهی رسید.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای atseh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:atseh.ir