فال عطسه

عطسه کردن در ساعات مختلف تعابیر خاص خود را دارد

ahmad mehranfar tarlan parvaneh shabnam gholikhani

فال عطسه

فال عطسه صبح

تعبیر عطسه در صبح بین ساعت 6 صبح تا 10 صبح چگونه است؟

عطسه

تعبیر فال عطسه علاوه بر اینکه به ساعت آن مرتبط است ، با ایام هفته نیز ارتباط مستقیم دارد.

مثلا اگر امروز ساعت 10 صبح عطسه کردید یک تعبیر خاص داشت ، اگر فردا دقیقا ساعت 10 صبح عطسه کنید تعبیر دیگری دارد.

به طور کلی گفته شده است که هر کسی که عطسه کند برای سلامتی اش مفید می باشد ، همچنین در روایات آمده است که برای شخصی که عطسه کرد دعا کنید و یک صلوات بفرستید.

در جایی نیز نوشته شده بود اگر شخصی عطسه کرد (کمتر از سه عطسه) مطمئن باشید بیشتر از یک هفته از عمر وی باقی مانده است.

تا سه عطسه پشت سرهم نشانه ی بیماری نیست اما اگر بیش از آن تکرار شود می تواند علائم بیماری سرماخوردگی یا بیماری دیگری باشد و بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

فال عطسه (شنبه)

ساعت فال عطسه شنبه صبح زود
۶-۷ روز خوبی دارید
۷-۸ کمی مواظب باشید
۸-۹ او شما را دوست دارد
ساعت فال عطسه شنبه صبح
۹-۱۰ روزی پر از خوشحالی دارید
۱۰-۱۱ نامه ای دریافت می کنید(ایمیل،تلگرام،مسیج)
۱۱-۱۲ دعوا و جدال
ساعت فال عطسه روز شنبه ظهر
۱۲-۱۳ دیدار و ملاقات
۱۳-۱۴ دیدار و ملاقات با شخصی
۱۴-۱۵ یک اتفاق بد ، صدقه بدهید
ساعت فال عطسه بعد از ظهر شنبه
۱۵-۱۶ کسی به شما مهربانی می کند
۱۶-۱۷ روزی بسیار خوب
۱۷-۱۸ او به شما می اندیشد
ساعت فال عطسه غروب شنبه
۱۸-۱۹ برایش بسیار ارزشمند هستید
۱۹-۲۰ به او کمک کنید
ساعت فال عطسه سر شب شنبه
۲۰-۲۱ یک دیدار غیرقابل پیشبینی خواهید داشت
۲۱-۲۲ درباره تو حرف می زنند
ساعت فال عطسه آخر شب شنبه
۲۲-۲۳ دربارت صحبتی کردند
۲۳-۲۴ او خواب تو را میبیند

فال عطسه (یکشنبه)

ساعت فال عطسه یکشنبه صبح زود
۶-۷ لطفا کمی صبر کنید
۷-۸ روزی پر از خوشحالی دارید
۸-۹ دیدار و ملاقات
ساعت فال عطسه یکشنبه صبح
۹-۱۰ قصد دارد شما را ببیند
۱۰-۱۱ با شما صحبت خواهد کرد
۱۱-۱۲ او شما را دوست دارد
ساعت فال عطسه روز یکشنبه ظهر
۱۲-۱۳ مراقب خودتان باشید
۱۳-۱۴ به زمان گذشته بی اندیشید
۱۴-۱۵ به نظر زیباست
ساعت فال عطسه بعد از ظهر یکشنبه
۱۵-۱۶ در دوستی ، عجله دارید
۱۶-۱۷ در کارهایتان مقداری ناراحت هستید
۱۷-۱۸ کسی در کارها به شما کمک می کند
ساعت فال عطسه غروب یکشنبه
۱۸-۱۹ صبر پیشه کنید
۱۹-۲۰ منتظر شوید
ساعت فال عطسه سر شب یکشنبه
۲۰-۲۱ ممکن است خیانت کنید
۲۱-۲۲ حرفی درباره شما زده می شود
ساعت فال عطسه آخر شب یکشنبه
۲۲-۲۳ رفتار شما برایشان حائز اهمیت است
۲۳-۲۴ خواب خوبی خواهید دید

فال عطسه (دوشنبه)

ساعت فال عطسه دوشنبه صبح زود
۶-۷ روز خوبی نداری
۷-۸ همان می آید
۸-۹ ناراحت خواهید شد
ساعت فال عطسه دوشنبه صبح
۹-۱۰ او به شما فکر می کند
۱۰-۱۱ یک دیدار با شخصی که دوستش دارید
۱۱-۱۲ او در فکر شماست
ساعت فال عطسه روز دوشنبه ظهر
۱۲-۱۳ به آرزوی خود می رسید
۱۳-۱۴ به آرزوهای خود می رسید
۱۴-۱۵ طرفداری از شما
ساعت فال عطسه بعد از ظهر دوشنبه
۱۵-۱۶ یک سختی در راه دارید
۱۶-۱۷ او شما را دوستتان دارد
۱۷-۱۸ درباره شما درحال صحبت هستند
ساعت فال عطسه غروب دوشنبه
۱۸-۱۹ ازدواج
۱۹-۲۰ تهدید
ساعت فال عطسه سر شب دوشنبه
۲۰-۲۱ ملاقات با شخصی که سالهاست ندیده اید
۲۱-۲۲ یک شب ترسناک
ساعت فال عطسه آخر شب دوشنبه
۲۲-۲۳ یک اتفاق خوب
۲۳-۲۴ خواب خوبی خواهید دید

فال عطسه (سه شنبه)

ساعت فال عطسه سه شنبه صبح زود
۶-۷ یک خیال
۷-۸ مواظب دوستانتان باشید
۸-۹ در رویایی هستید ولی نمیدانید
ساعت فال عطسه سه شنبه صبح
۹-۱۰ خوابهایتان به حقیقت تبدیل می شود
۱۰-۱۱ با او رابطه برقرار می کنید
۱۱-۱۲ از خوابی وحشت دارید
ساعت فال عطسه روز سه شنبه ظهر
۱۲-۱۳ غمگین هستید
۱۳-۱۴ بیش از حد کنجکاو هستید
۱۴-۱۵ فامیل می شوید
ساعت فال عطسه بعد از ظهر سه شنبه
۱۵-۱۶ به زیباییت نناز
۱۶-۱۷ به آرزوهای گذشته تان فکر کنید
۱۷-۱۸ ملاقات با کسی که دوستش دارید
ساعت فال عطسه غروب سه شنبه
۱۸-۱۹ نامه یا ایمیل یا تلگرام و مسیجی دریافت می کنید
۱۹-۲۰ منتظر هستید
ساعت فال عطسه سر شب سه شنبه
۲۰-۲۱ به فردا فکر کنید
۲۱-۲۲ اضطراب دارید
ساعت فال عطسه آخر شب سه شنبه
۲۲-۲۳ یک نفر درباره شما سخن می گوید
۲۳-۲۴ به فکرت می رسد

فال عطسه (چهارشنبه)

ساعت فال عطسه چهارشنبه صبح زود
۶-۷ خواب تو را می بیند
۷-۸ او درباره شما کنجکاو است
۸-۹ غرور را کنار بگذارید
ساعت فال عطسه چهارشنبه صبح
۹-۱۰ اتفاقی برایتان می افتد ، صدقه بدهید
۱۰-۱۱ او هرگز شما را فراموش نمی کند
۱۱-۱۲ او به شما فکر می کند
ساعت فال عطسه روز چهارشنبه ظهر
۱۲-۱۳ هوشیار باشید
۱۳-۱۴ او به شما احترام می گذارد
۱۴-۱۵ به حرف مردم اعتماد دارد
ساعت فال عطسه بعد از ظهر چهارشنبه
۱۵-۱۶ او از شما خوشش می آید
۱۶-۱۷ صحیح فکر کنید
۱۷-۱۸ اخبار تازه ای میرسد
ساعت فال عطسه غروب چهارشنبه
۱۸-۱۹ دوست عزیزتان خواهد آمد
۱۹-۲۰ در تکاپویی
ساعت فال عطسه سر شب چهارشنبه
۲۰-۲۱ بعد از ظهر خوشی دارید
۲۱-۲۲ یک نفر درباره شما سخن می گوید
ساعت فال عطسه آخر شب چهارشنبه
۲۲-۲۳ منتظر شخصی هستید
۲۳-۲۴ ازدواج

فال عطسه (پنجشنبه)

ساعت فال عطسه پنج شنبه صبح زود
۶-۷ نامه یا ایمیل یا پیامک یا تلگرامی دریافت می کنید
۷-۸ ملاقاتی غیرمنتظره خواهید داشت
۸-۹ جوابش را بدهید
ساعت فال عطسه پنج شنبه صبح
۹-۱۰ صحبت مهمی خواهد شد
۱۰-۱۱ او علاقه مند است شما را ببیند
۱۱-۱۲ دیدار
ساعت فال عطسه روز پنج شنبه ظهر
۱۲-۱۳ خبری خوش در راه است
۱۳-۱۴ دلتان پیش او است
۱۴-۱۵ او شما را دوست دارد
ساعت فال عطسه بعد از ظهر پنج شنبه
۱۵-۱۶ اذیتش نکن
۱۶-۱۷ بعد از ظهر خوشی دارید
۱۷-۱۸ مواظب اوقات باشید
ساعت فال عطسه غروب پنج شنبه
۱۸-۱۹ شخصی شما را دوست دارد و شما نمیدانید
۱۹-۲۰ اتفاقی نمی افتد
ساعت فال عطسه سر شب پنج شنبه
۲۰-۲۱ به کارهایش فکر کنید
۲۱-۲۲ خیانت کار نباشید
ساعت فال عطسه آخر شب پنج شنبه
۲۲-۲۳ دیدار
۲۳-۲۴ خوشبختی

فال عطسه (جمعه)

ساعت فال عطسه جمعه صبح زود
۶-۷ کمی صبر کنید
۷-۸ فامیل می شوید
۸-۹ زیبایی اما مغرور
ساعت فال عطسه جمعه صبح
۹-۱۰ سفری در پیش است
۱۰-۱۱ با او رابطه برقرار خواهید کرد
۱۱-۱۲ اولین عشق او هستید
ساعت فال عطسه روز جمعه ظهر
۱۲-۱۳ صحبت درباره شماست
۱۳-۱۴ به میهمانی خواهید رفت
۱۴-۱۵ عاشق او می شوید
ساعت فال عطسه بعد از ظهر جمعه
۱۵-۱۶ او را میبینید
۱۶-۱۷ مطمئنا شما اولین عشق او هستید
۱۷-۱۸ خیانت کار نباش
ساعت فال عطسه غروب جمعه
۱۸-۱۹ ازدواج
۱۹-۲۰ اگر باکسی درد دل کردید مراقب باشید
ساعت فال عطسه سر شب جمعه
۲۰-۲۱ رنج و سختی در انتظار شماست
۲۱-۲۲ درباره خودتان کمی فکر کنید
ساعت فال عطسه آخر شب جمعه
۲۲-۲۳ به صحبت های مردم بی اهمیت باشید
۲۳-۲۴ به فکر خودتان باشید

در جایی از خواص عطسه نوشته شده که انسان را از بیماری های نظیر جزام ، بوی بد سر و صورت ، آب چشم ، گرفتن بینی ، رشد مو در چشم حفظ می کند.

اگر بسیار عطسه می کنید و برایتان مشکل ساز شده است ، سری به عطاری محل زندگی خود بزنید و روغن مرزنجوش تهیه کرده و استفاده نمایید.

یه عالمه برنامه فال و طالع بینی🌬 رو داخل موبایلت📲 داشته باش 🚀

✅ با این کانال دیگه برای فال و طالع بینی و سرکتاب و اینها دنبال جایی نمیکردی 👇 رایگان هم هست ها💅
تلگرام
تلگرام
سروش
سروش
روبیکا
روبیکا
آی گپ
آی گپ
ایتا
ایتا
بله
بله

فال قهوه
فال قهوه
طالع بینی ازدواج
طالع بینی ازدواج
کف بینی آنلاین
کف بینی آنلاین
Copyright © 2012 - 2024 | تمامی حقوق این وب سایت برای atseh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:atseh.ir